Mít hodnotu

Mít hodnotu znamená cenit si sebe a být si vědom svého významu a důležitosti. To zahrnuje vážit si sama sebe a zůstávat věrný svým hodnotám.

Relevantní k mít hodnotu