Mít odpor

Mít odpor znamená mít silnou nespokojenost, odmítavý postoj či nesouhlas k něčemu.

Relevantní k mít odpor