Mít úspěch

Mít úspěch znamená dosáhnout cílů, které jste si stanovili, a dosáhnout pozitivních výsledků.

Relevantní k mít úspěch