Mluvit <o čem>

Mluvit znamená vyjadřovat se o určité věci či tématu verbálně nebo písemně.

Relevantní k mluvit <o čem>