Mluvit (špatně)

Komunikovat, sdělovat názory, myšlenky nebo informace verbálně.

Relevantní k mluvit (špatně)