Mnohý

četný, hojný, leckterý, nejeden, některý

Relevantní k mnohý