Nacházet se

Nacházet se znamená být v nějakém místě nebo situaci, být umístěn nebo nalézt se.

vyskytovat se, objevovat se, nalézat se, být, stát^5, ležet, prodlévat

Relevantní k nacházet se