Nadobro

Navždy, definitivně; bez možnosti obnovy nebo opravy.

úplně, docela, naprosto, dočista, naskrz, skrz naskrz, částečně, definitivně, navždy, nenávratně

Relevantní k nadobro