Nadobro

Nadobro znamená trvale a nevratně, navždy, na věčnost.

úplně, docela, naprosto, dočista, naskrz, skrz naskrz, částečně, definitivně, navždy, nenávratně

Relevantní k nadobro