Nadobro

Nadobro = navždy, trvale, dokonale, definitivně.

úplně, docela, naprosto, dočista, naskrz, skrz naskrz, částečně, definitivně, navždy, nenávratně

Relevantní k nadobro