Najednou

Najednou znamená okamžitě, bez prodlení, naráz.

náhle, znenadání, pojednou, neočekávaně, nečekaně, nenadále, současně, zároveň, rázem, naráz

Relevantní k najednou