Naklonění

Naklonění je sympatický postoj člověka k něčemu, k čemu má pozitivní přístup.

Relevantní k naklonění