Náklonnost

Náklonnost je příjemný citový vztah k někomu nebo něčemu, který se projevuje přátelskostí, úctou a láskou.

sklon, náchylnost, dispozice, inklinace, odpor, přízeň, obliba, sympatie, láska

Relevantní k náklonnost