Náklonnost

Náklonnost je projev pozitivního city k někomu jako například láska, přátelství nebo vřelost.

sklon, náchylnost, dispozice, inklinace, odpor, přízeň, obliba, sympatie, láska

Relevantní k náklonnost