Náklonnost

Náklonnost je příjemný, upřímný a upřímný cit, který lidé mohou cítit jeden k druhému.

sklon, náchylnost, dispozice, inklinace, odpor, přízeň, obliba, sympatie, láska

Relevantní k náklonnost