Náklonnost

Náklonnost je láskyplný cit, který lidé cítí k jiným lidem, zvířatům nebo věcem.

sklon, náchylnost, dispozice, inklinace, odpor, přízeň, obliba, sympatie, láska

Relevantní k náklonnost