Náklonnost (citová)

Náklonnost je city projevující lásku, úctu nebo obdiv.

Relevantní k náklonnost (citová)