Namáhat

Namáhat znamená pracovat nadměrně, obtížně a s úsilím, aby se dosáhlo určitého cíle.

unavovat, vysilovat, zatěžovat (mozek), opotřebovávat

Relevantní k namáhat