Namáhat se

Usilovat o úspěch, snažit se a vynakládat úsilí; dřít, pracovat na svých cílech.

pachtit se, lopotit se, dřít se, snažit se <o co>, usilovat, přičiňovat se, obtěžovat se (jít kam)

Relevantní k namáhat se