Namáhat se

Namáhat se znamená snažit se vynaložit úsilí, abych dosáhl nějakého cíle.

pachtit se, lopotit se, dřít se, snažit se <o co>, usilovat, přičiňovat se, obtěžovat se (jít kam)

Relevantní k namáhat se