Namáhat se

Snažit se, dělat námahu nebo úsilí pro dosažení cíle.

pachtit se, lopotit se, dřít se, snažit se <o co>, usilovat, přičiňovat se, obtěžovat se (jít kam)

Relevantní k namáhat se