Nápad

Nápad je myšlenka nebo návrh, který může být použit jako základ pro řešení problému nebo jako podklad pro novou vynález.

myšlenka (okamžitá), vnuknutí, idea

Relevantní k nápad