Napínat <co>

Napínat je vtahovat nebo utahovat něco, aby se zvýšila jeho pevnost nebo tuhost.

Relevantní k napínat <co>