Napřáhnout se

rozpřáhnout se (k úderu), rozmáchnout se

Relevantní k napřáhnout se