Náprava

Náprava je oprava chyb nebo nedostatků, které vyžadují nápravu nebo kompenzaci.

oprava, reforma, zdokonalení (mravní), zlepšení, osa

Relevantní k náprava