Nárok

Nárok je právo na něco, na co máme oprávněné očekávání nebo právo, které máme na základě zákona nebo smlouvy.

oprávnění, právo, požadavek, přání (v mn.č.)

Relevantní k nárok