Náruživost

Náruživost je silné projevování vášně a nadšení. Je to intenzivní zájem, který vyžaduje pozornost, přístup a námahu.

zanícenost, horlivost, vášnivost, sexuální dychtivost

Relevantní k náruživost