Náruživost

Náruživost je silná vášeň, nadšení nebo oddanost člověka k něčemu.

zanícenost, horlivost, vášnivost, sexuální dychtivost

Relevantní k náruživost