Náruživost

Náruživost je silná, intenzivní vášeň pro něco; silné zaujetí, oddanost, nadšení, vášnivé myšlení a jednání.

zanícenost, horlivost, vášnivost, sexuální dychtivost

Relevantní k náruživost