Násilnictví

Násilnictví je obecný termín pro užívání fyzické, psychické nebo sexuální síly, aby se dosáhlo moci nad jinými.

Relevantní k násilnictví