Naskrz

Zcela pozorně, od základů až po povrch; od konce ke začátku, od vnitřností k okrajům.

naprosto, zcela, úplně, docela, vesměs

Relevantní k naskrz