Následek

Následek je důsledek činnosti nebo události, který se projeví později.

účinek, efekt, důsledek, konsekvence

Relevantní k následek