Následek

Následek je důsledek činnosti nebo události; výsledek, který se projeví později.

účinek, efekt, důsledek, konsekvence

Relevantní k následek