Následek

účinek, efekt, důsledek, konsekvence

Relevantní k následek