Natahovat

Natahovat znamená táhnout či napínat, aby se dostalo do požadovaného stavu nebo tvaru.

Relevantní k natahovat