Natahovat (ruku)

Vystřelit ruku do předem stanoveného směru a pohybem jí natahovat.

Relevantní k natahovat (ruku)