Natlouci

Natlouci znamená sečeně rozdrtit nebo rozbít.

zatlouci (hřebík), zarazit, nabít, nacpat, napěchovat, nabít, roztlouci (koření), narazit si (koleno), pohmoždit si, nabít <komu>, namlátit, nařezat

Relevantní k natlouci