Navíjet (lano)

Navíjení lana je technika ovinování lana kolem osu po kontinuálním pohybu v jednom směru.

Relevantní k navíjet (lano)