Názor

Názor je osobní postoj nebo stanovisko dané osoby k nějakému tématu nebo otázce.

nazírání, pozorování, postřehnutí, všímání, porozumění, mínění, úsudek, soud, přesvědčení, pojetí, koncepce

Relevantní k názor