Necitlivost

bezohlednost, otupělost

Relevantní k necitlivost