Nehodit se (k sobě)

Neshodovat se, nesedět k sobě, být protikladní, nezapadat dohromady.

Relevantní k nehodit se (k sobě)