Nějak

Nějak: Slovo se používá jako zastřešující označení pro nekonkrétní pojmy, aby se vyjádřil nějaký druh vztahu nebo jednoduše jako projev nejasnosti.

jaksi, určitým způsobem, obstojně

Relevantní k nějak