Neklid

Neklid je stav nespokojenosti a chaosu, ve kterém se člověk cítí být bezmocný a zmatený.

nepokoj, rozrušení, vzrušení, napětí, klid, zmatek

Relevantní k neklid