Nekultivovaný

Nekultivovaný znamená nevychovaný, nezdvořilý, bezohledný, vulgární a bezcílný.

nepěstěný, nešlechtěný, neobdělávaný, kultivovaný, nevzdělaný, nevytříbený, nevybroušený, nevybraný, kultivovaný, primitivní, barbarský

Relevantní k nekultivovaný