Nemilost

Nemilost je stav nelítosti, krutosti a neústupnosti; přístup, který odmítá jakoukoli milosrdnost či slitování.

nepřízeň, neláska

Relevantní k nemilost