Nemožný

Nemožný je stav nebo věc, která neexistuje nebo nelze dosáhnout nebo splnit.

nevhodný (oblek), nevyhovující, nemyslitelný, nepředstavitelný, neuskutečnitelný, nerealizovatelný, neschopný, nemohoucí, vyčerpaný, slabý

Relevantní k nemožný