Nemožný

Nemožný: nedosažitelný, nepravděpodobný nebo neuskutečnitelný.

nevhodný (oblek), nevyhovující, nemyslitelný, nepředstavitelný, neuskutečnitelný, nerealizovatelný, neschopný, nemohoucí, vyčerpaný, slabý

Relevantní k nemožný