Nenadále

Nenadále: nečekaně, neplánovaně, náhle.

náhle, najednou, znenadání

Relevantní k nenadále