Neochočenost

Neochočenost je stav, ve kterém se někdo chová neuctivě, nevhodně a bez respektu k druhým.

Relevantní k neochočenost