Nepokojnost

Nepokojnost je stav mysli, který nás nutí stále se pohybovat nebo mít pocit neklidu.

neklidnost, neposednost, těkavost, pohyblivost, živost, vzrušenost, nervozita, mihotavost

Relevantní k nepokojnost